Om Lugnalandet

Om Oss

Historia

Lugnalandet härstammar från en numera riven backstuga vid namn Lugnet.
Backstugan tillhörde gården Grytbäcke som förr var ett trumslagarbostäslle tillhörande Jönköpings Kungliga Regemente.
Stugan byggdes 1815 till trumslagaren Johan Willmans änka och revs 1930.
Denna byggnad har sedan 1947 varit en snickerifabrik, ända fram till 1990. Sju år senare byggdes det om till hotell.